احکام پزشکی بر اساس نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
سوال: در مراکز آموزشی، درمانی و پزشکی دولتی دستیاران به ویژه در سال‌های نخست باید با حضور و راهنمایی اساتید خود اقدام به عمل جرّاحی نمایند در صورتی که دستیار با اجازه‌ی استاد خود یا با این امید که استاد می‌گوید: "شما کار را شروع کنید من هم می‌رسم" ولی حاضر نمی‌شود، به تنهایی یا با همراهی سایر دستیاران عمل جرّاحی را به پایان رساند و آسیبی به بیمار وارد شود که ناشی از عدم حضور استاد است مسئول کیست؟

پاسخ: مسئول مباشر ورود آسیب است و استاد ضامن نیست

شماره استفتاء: 17157/3