آرشیــو صوتی کارگاه‌های آموزشی

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «نماز در نهج‌البلاغه»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «نماز در نهج‌البلاغه»

سخنران: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مهدوی ارفع

تاریخ سخنرانی: 1400/04/09

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «نماز در نهج‌البلاغه»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «نماز در نهج‌البلاغه»
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مهدوی ارفع
1400/04/09
دانلود فایل
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «هیجان و انتخاب درست»

سخنران: دکتر طباطبایی‌فر

تاریخ سخنرانی: 1400/03/26

جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
جلسه هم اندیشی ویژه ائمه جماعات با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
دکتر طباطبایی‌فر
1400/03/26
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «هیجان و انتخاب درست»

سخنران: دکتر طباطبایی‌فر

تاریخ سخنرانی: 1400/03/25

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «هیجان و انتخاب درست»
دکتر طباطبایی‌فر
1400/03/25
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «انتخابات و تحول»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «انتخابات و تحول»

سخنران: حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر ساداتی نژاد

تاریخ سخنرانی: 1400/03/18

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «انتخابات و تحول»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «انتخابات و تحول»
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دکتر ساداتی نژاد
1400/03/18
دانلود فایل
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «کارگزاران در نظام علوی(2)»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «کارگزاران در نظام علوی(2)»

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی

تاریخ سخنرانی: 1400/03/04

نشست هم اندیشی استادان با عنوان «کارگزاران در نظام علوی(2)»
نشست هم اندیشی استادان با عنوان «کارگزاران در نظام علوی(2)»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی
1400/03/04
دانلود فایل
پنجمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
پنجمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی

تاریخ سخنرانی: 1400/02/21

پنجمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
پنجمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی
1400/02/21
دانلود فایل
چهارمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنران: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی

تاریخ سخنرانی: 1400/02/12

چهارمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
چهارمین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی
1400/02/12
دانلود فایل
سومین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
سومین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنران: آیت‌الله رضوانی

تاریخ سخنرانی: 1400/02/07

سومین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
سومین جلسه ضیافت اندیشه قرآنی استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آیت‌الله رضوانی
1400/02/07
دانلود فایل