جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: مصاحبه
اخـــبار

1400/03/26

دکتر پرویز: وقتی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تاکید می کنند که باید در انتخابات مشارکت کرد طبعا یک مسئولیت شرعی بر گردنمان می آید و انتخابات صحنه مجاهدت می شود یعنی اینکه ما باید برای مقابله با دشمن در انتخابات شرکت کنیم و این وظیفه شرعی را جامه عمل بپوشانیم.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر پرویز، مدیر گروه طب سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر پرویز: وقتی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تاکید می کنند که باید در انتخابات مشارکت کرد طبعا یک مسئولیت شرعی بر گردنمان می آید و انتخابات صحنه مجاهدت می شود یعنی اینکه ما باید برای مقابله با دشمن در انتخابات شرکت کنیم و این وظیفه شرعی را جامه عمل بپوشانیم.

1400/03/26

دکتر نگاهداری: کشورمان تاکنون توانسته است امنیت و قدرت بازدارندگی دفاع نظامی را بخوبی ایجاد کند اما متاسفانه مسئولین در مدیریت اقتصادی که تامین کننده رفاه ملت است، خوب عمل نکرده اند.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر نگاهداری، مدیر گروه زیست‌فناوری پزشکی دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر نگاهداری: کشورمان تاکنون توانسته است امنیت و قدرت بازدارندگی دفاع نظامی را بخوبی ایجاد کند اما متاسفانه مسئولین در مدیریت اقتصادی که تامین کننده رفاه ملت است، خوب عمل نکرده اند.

1400/03/26

دکتر قنبری: جمهوری اسلامی یک مسیر پرفراز و نشیب را طی کرده و پیمودن این مسیر مرهون الطاف الهی و پشتوانه مردمی است و هر گروهی که بخواهد مشارکت مردمی را تضعیف کند خیانت به جمهوری اسلامی کرده است.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر قنبری، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر قنبری: جمهوری اسلامی یک مسیر پرفراز و نشیب را طی کرده و پیمودن این مسیر مرهون الطاف الهی و پشتوانه مردمی است و هر گروهی که بخواهد مشارکت مردمی را تضعیف کند خیانت به جمهوری اسلامی کرده است.

1400/03/26

دکتر عبداللهی: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تضمین امنیت کشور است

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر عبداللهی، رئیس مجتمع بیمارستانی امیراعلم انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر عبداللهی: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تضمین امنیت کشور است

1400/03/26

دکتر موسوی: حضور پرشور مردم در انتخابات، بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر موسوی، رئیس بازرسی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر موسوی: حضور پرشور مردم در انتخابات، بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد

1400/03/26

دکتر رستمیان: 25 درصد سلامت، دست وزارت بهداشت است و بیشتر آن در دست بقیه سازمانهاست، رئیس‌جمهور باید وزارتخانه‌های مختلف را برای پیشبرد اهداف سلامت هماهنگ کند

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر رستمیان، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر رستمیان: 25 درصد سلامت، دست وزارت بهداشت است و بیشتر آن در دست بقیه سازمانهاست، رئیس‌جمهور باید وزارتخانه‌های مختلف را برای پیشبرد اهداف سلامت هماهنگ کند

1400/03/25

دکتر بیگلر: برای ارائه خدمات هرچه بهتر در عرصه سلامت، باید قوانین دست و پاگیر برداشته شود

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر بیگلر، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر بیگلر: برای ارائه خدمات هرچه بهتر در عرصه سلامت، باید قوانین دست و پاگیر برداشته شود

1400/03/24

دکتر بدو: کودکان آینده سازان این کشورند و از رفتارهای ما الگو می‌گیرند، پس ما باید این اتحاد را به آنها نشان دهیم

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر بدو، رئیس مرکز طبی کودکان انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر بدو: کودکان آینده سازان این کشورند و از رفتارهای ما الگو می‌گیرند، پس ما باید این اتحاد را به آنها نشان دهیم

1400/03/23

دکتر علیزاده: انتخابات برای «تجلی مردم سالاری» و «اثبات ارزشمند بودن نظرات مردم» امری ضروریست

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر علیزاده، ریاست دانشکده پیراپزشکی انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر علیزاده: انتخابات برای «تجلی مردم سالاری» و «اثبات ارزشمند بودن نظرات مردم» امری ضروریست

1400/03/23

دکتر دوستی: انتخابات یک امر شرعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی است و ما باید در ان شرکت کنیم.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر دوستی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر دوستی: انتخابات یک امر شرعی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی است و ما باید در ان شرکت کنیم.

1400/03/23

دکتر وسکویی: «اخلاق»؛ لازمه انتخاب در هر پست و منصب است

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با سرکار خانم دکتر وسکویی، مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر وسکویی: «اخلاق»؛ لازمه انتخاب در هر پست و منصب است

1400/03/22

دکتر نیکنام: رئیس جمهور بجز توانمندی در مسئولیت ها و برنامه ریزی های اجرایی باید «تقوا» داشته باشد

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر نیکنام، مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر نیکنام: رئیس جمهور بجز توانمندی در مسئولیت ها و برنامه ریزی های اجرایی باید «تقوا» داشته باشد

1400/03/22

دکتر حسن زاده: رئیس جمهور انتخابی باید سابقه مدیریتی درخشانی داشته باشد و باید توجه داشت به اینکه کدامشان در مسئولیت های قبلی به درد و رنج مردم اهتمام بیشتری داشته اند.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر حسن زاده، مدیر گروه مجازی سازی دانشکده مجازی دانشگاه انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر حسن زاده: رئیس جمهور انتخابی باید سابقه مدیریتی درخشانی داشته باشد و باید توجه داشت به اینکه کدامشان در مسئولیت های قبلی به درد و رنج مردم اهتمام بیشتری داشته اند.

1400/03/22

دکتر مقیمی: رئیس جمهور باید عملگرا باشد نه شعاگرا و باید از فریب و دروغ اجتناب کند

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر مقیمی، مسئول امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر مقیمی: رئیس جمهور باید عملگرا باشد نه شعاگرا و باید از فریب و دروغ اجتناب کند

1400/03/18

دکتر نیکبخت: مهمترین مولفه دموکراسی و جمهوریت نظام حق انتخابگری است که قانون اساسی به افراد داده است

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر نیکبخت، ریاست دانشکده پرستاری انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر نیکبخت: مهمترین مولفه دموکراسی و جمهوریت نظام حق انتخابگری است که قانون اساسی به افراد داده است

1400/03/18

دکتر پورغریب : رئیس جمهور باید به مسئولیت ها و اموری که برعهده می گیرد متعهد باشد و همچنین باید تخصص و دانش کافی نیز در به ثمر رساندن امور و مسئولیت هایش را داشته باشد

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با جناب آقای دکتر پورغریب، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

دکتر پورغریب : رئیس جمهور باید  به مسئولیت ها و اموری که برعهده می گیرد متعهد باشد و همچنین باید تخصص و دانش کافی نیز در  به ثمر رساندن امور و مسئولیت هایش را داشته باشد

1400/03/22

حجت الاسلام والمسلمین میرمجید سید قریشی : روند زندگی انسان در همه جوانب با انتخاب هایش شکل می گیرد. بنابراین در زمینه انتخابات کشوری نیز باید فردی اصلح را انتخاب کرد. چرا که این انتخاب در همه جوانب فردی و کشوری نیز تاثیرگذار است.

به همت کانون دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مصاحبه انتخاباتی با حجت الاسلام والمسلمین سید قریشی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد که می توانید در پایین صفحه کلیپ این مصاحبه را مشاهده نمایید.

حجت الاسلام والمسلمین میرمجید سید قریشی : روند زندگی انسان در همه جوانب با انتخاب هایش شکل می گیرد. بنابراین در زمینه انتخابات کشوری نیز باید فردی اصلح را انتخاب کرد. چرا که این انتخاب در همه جوانب فردی و کشوری نیز تاثیرگذار است.
فیلم و نماهنگ

1400/03/18

مصاحبه انتخاباتی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی

مصاحبه انتخاباتی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران - حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

مصاحبه انتخاباتی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی

1400/03/18

مصاحبه انتخاباتی با دکتر پورغریب

مصاحبه انتخاباتی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران - دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

مصاحبه انتخاباتی با دکتر پورغریب

1400/03/18

مصاحبه انتخاباتی با دکتر نیکبخت

مصاحبه انتخاباتی با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی تهران - دکتر نیکبخت رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

مصاحبه انتخاباتی با دکتر نیکبخت