جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: تقدیر
اخـــبار

1400/03/26

تقدیر مسئول نهاد از دو دانشجوی برگزیده در سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور

از دو دانشجوی برگزیده در سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط مسئول نهاد تقدیر شد

تقدیر مسئول نهاد از دو دانشجوی برگزیده در سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور