جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: ضیافت اندیشه دانشجویی
اخـــبار

1400/06/30

برگزاری جلسه ارائه گزارش اجرایی دومین دوره آموزشی فرهنگی ضیافت اندیشه مجازی دانشجویان

جلسه ارائه گزارش اجرایی دومین دوره آموزشی فرهنگی ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران روز دوشنبه 29 شهریور 1400 در دفتر نهاد برگزار شد.

برگزاری جلسه ارائه گزارش اجرایی دومین دوره آموزشی فرهنگی ضیافت اندیشه مجازی دانشجویان

1399/05/14

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران

به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تهران، دوره ضیافت اندیشه ویژه دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است.

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی ضیافت اندیشه مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران