جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: جشن میلاد امام رضا(ع)
اخـــبار

1400/04/08

برگزاری مراسم میلاد امام رضا (علیه‌السلام) در خوابگاه احمدی دانشجویان بین‌الملل

به همت رابط بین‌الملل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مراسم میلاد امام رضا علیه‌السلام در خوابگاه احمدی برگزار شد.

برگزاری مراسم میلاد امام رضا (علیه‌السلام) در خوابگاه احمدی دانشجویان بین‌الملل

1400/04/02

برگزاری مراسم میلاد امام رضا علیه السلام در خوابگاه دمشق دانشجویان بین الملل

به همت رابط بین‌الملل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مراسم میلاد امام رضا علیه السلام در خوابگاه دمشق برگزار شد.

برگزاری مراسم میلاد امام رضا علیه السلام در خوابگاه دمشق دانشجویان بین الملل