جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: جهادگران همیار سلامت
اخـــبار

1400/06/15

خدمت‌ رسانی جهادگران همیار سلامت در موج پنجم کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

با اوج گیری مجدد بیماری کووید در کشور، تعدادی از داوطلبین جهادگر همیارسلامت با حضور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به ارائه خدمت به بیماران پرداختند.

خدمت‌ رسانی جهادگران همیار سلامت در موج پنجم کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)