1400/06/15
خدمت‌ رسانی جهادگران همیار سلامت در موج پنجم کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
با اوج گیری مجدد بیماری کووید در کشور، تعدادی از داوطلبین جهادگر همیارسلامت با حضور در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به ارائه خدمت به بیماران پرداختند.
خدمت‌ رسانی جهادگران همیار سلامت در موج پنجم کرونا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، همزمان با شیوع  مجدد ویروس کرونا و افزایش حجم کاری کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی برحضور جهادگران همیار سلامت در بیمارستان ها از روز شنبه 9 مرداد 1400، با هماهنگی‌های انجام‌ شده توسط مرکز فرهنگی قرآن و عترت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه با مسئولین مربوطه دانشگاه و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، داوطلبان جهادگر همیار سلامت برای خدمت‌ رسانی به بیماران بستری در بخش‌های کرونای مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مستقر شدند.
در این مرحله هر یک از داوطلبان همیار سلامت، در دو شیفت صبح و عصردر کنار بیماران و کادر درمانی مشغول خدمت‌رسانی هستند.
توضیح اینکه همیاران سلامت از مرحله نخست شیوع بیماری از تاریخ 17 اسفند 98 تاکنون همزمان با اوج گیری این ویروس منحوس به ارائه خدمت به بیماران مبتلا به کرونا و کمک به کادر درمانی بیمارستان پرداخته اند.
در این دوره گروه‌های دیگری از داوطلبین همیار سلامت نیز در بیمارستان‌های بهارلو و امیراعلم در حال ارائه خدمت می باشند.


نظرات کاربران
کد امنیتی