جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: سید مهدی طباطبایی فر
اخـــبار

1400/03/30

دکتر طباطبایی‌فر: طرح‌واره‌ها در اوایل زندگی شکل‌گرفته و باعث تجارب بعدی می‌شوند

به همت مدیریت امور روحانیون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جلسه مجازی با عنوان «هیجان و انتخاب درست» ویژه ائمه جماعات دانشگاه‌های استان تهران روز چهارشنبه 26 خرداد در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

دکتر طباطبایی‌فر: طرح‌واره‌ها در اوایل زندگی شکل‌گرفته و باعث تجارب بعدی می‌شوند

1400/03/29

دکتر طباطبایی‌فر: تغییرات کوچک می‌تواند یک بلوغ اجتماعی و دموکراسی را در جامعه ایجاد کند

به همت مدیریت هم‌اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جلسه مجازی هم‌اندیشی استادان با عنوان «هیجان و انتخاب درست» روز سه‌شنبه 25 خرداد به‌صورت مجازی در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

دکتر طباطبایی‌فر: تغییرات کوچک می‌تواند یک بلوغ اجتماعی و دموکراسی را در جامعه ایجاد کند

1399/07/30

سید مهدی طباطبایی فر: طرح‌واره، ساختار، قالب و چهارچوبی است که بر اساس واقعیت یا تجارب مختلف در انسان شکل می‌گیرد

به همت مدیریت هم‌اندیشی استادان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، جلسه مجازی هم‌اندیشی با موضوع «تأثیر استاد بر دانشجو در ساختن عادت‌های سازنده ذهنی و نشاط علمی» برگزار شد.

سید مهدی طباطبایی فر: طرح‌واره، ساختار، قالب و چهارچوبی است که بر اساس واقعیت یا تجارب مختلف در انسان شکل می‌گیرد