جستجو بر اساس کلمات کلیدی
نتایج مربوط به کلمه کلیدی: سلسله مباحث معرفتی قرآن
اخـــبار

1400/02/21

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: جامعه باید هم برای مشکلات مالی و هم مسائل معنوی چاره‌اندیشی کند

جلسه دوازدهم و آخرین جلسه از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز دوشنبه 20 اردیبهشت در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: جامعه باید هم برای مشکلات مالی و هم مسائل معنوی چاره‌اندیشی کند

1400/02/20

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: جامعه آرمانی، خارج از روند طبیعی زندگی نیست

جلسه یازدهم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز یکشنبه 19 اردیبهشت در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: جامعه آرمانی، خارج از روند طبیعی زندگی نیست

1400/02/19

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: عقل و آزادی؛ زیرساخت های آرمان‌شهر قرآنی اند

جلسه دهم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز شنبه 18 اردیبهشت در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر معصومی: عقل و آزادی؛ زیرساخت های آرمان‌شهر قرآنی اند

1400/02/13

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: انصاف در اجرای حق و عدالت، مهم‌ترین ویژگی یک مسلمان است

جلسه نهم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز دوشنبه 13 اردیبهشت در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: انصاف در اجرای حق و عدالت، مهم‌ترین ویژگی یک مسلمان است

1400/02/13

حجت الاسلام والمسلمین سید قریشی: مدیر جامعه اسلامی ابتدا باید خودش را بسازد

جلسه هشتم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز یکشنبه 12 اردیبهشت در سامانه اسکای‌روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید قریشی: مدیر جامعه اسلامی ابتدا باید خودش را بسازد

1400/02/12

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: تقوا، لازمه موفقیت و تضمین درست بودن هر اقدام است

جلسه هفتم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز شنبه 11 اردیبهشت در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدقریشی: تقوا، لازمه موفقیت و تضمین درست بودن هر اقدام است

1400/02/08

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: انسان، تجلی محبت خداوند است

جلسه ششم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز دوشنبه 6 اردیبهشت در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: انسان، تجلی محبت خداوند است

1400/02/06

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: اگر خود را بشناسید، رسالت شما در دنیا مشخص می شود

جلسه پنجم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز یکشنبه 5 اردیبهشت در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: اگر خود را بشناسید، رسالت شما در دنیا مشخص می شود

1400/02/05

آیت‌الله رضوانی: تقوا در عرصه اجتماع، نتیجه ایمان و عمل صالح است

جلسه چهارم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز شنبه 4 اردیبهشت در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

آیت‌الله رضوانی: تقوا در عرصه اجتماع، نتیجه ایمان و عمل صالح است

1400/01/31

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: مهمترین کار در عالم، شناخت عظمت انسان توسط خودش است

جلسه سوم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز دوشنبه 30 فروردین در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی آشنانی: مهمترین کار در عالم، شناخت عظمت انسان توسط خودش است

1400/01/30

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی: پزشکان و معلمان روی انسان کار می کنند و جایگاه والایی دارند

جلسه دوم از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز یکشنبه 29 فروردین در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی: پزشکان و معلمان روی انسان کار می کنند و جایگاه والایی دارند

1400/01/29

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی: چیزی را که بدان علم ندارید نباید پیگیری کنید و بازار شایعات را گرم کنید

اولین جلسه از سلسله مباحث معرفتی قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز شنبه 28 فروردین در سامانه اسکای روم دفتر نهاد برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی: چیزی را که بدان علم ندارید نباید پیگیری کنید و بازار شایعات را گرم کنید